Kursy języka angielskiego z National Geographic Learning w Łodzi

g.edu.pl

Kurs angielskiego rozbudzający ciekawość świata

g.edu.pl

Nauka angielskiego na bieżąco z osiągnięciami nauki

g.edu.pl

Szkoła angielskiego przybliżająca kulturę i sztukę

g.edu.pl

Kurs angielskiego ukazujący piękno i różnorodność przyrody

g.edu.pl

Kursy języka angielskiego z National Geographic Learning

g.edu.pl

Kurs angielskiego rozbudzający ciekawość świata

g.edu.pl

Nauka angielskiego na bieżąco z osiągnięciami nauki

g.edu.pl

Szkoła angielskiego przybliżająca kulturę i sztukę

g.edu.pl

Kurs angielskiego ukazujący piękno i różnorodność przyrody

g.edu.pl

Kursy języka angielskiego z National Geographic Learning

g.edu.pl

Kurs angielskiego rozbudzający ciekawość świata

g.edu.pl

Nauka angielskiego na bieżąco z osiągnięciami nauki

g.edu.pl

Kurs języka angielskiego z National Geographic Learning

Kurs języka angielskiego z National Geographic Learning w Szkole Językowej Globe Łódź to zupełnie nowe podejście do nauki języków obcych. Lekcje są ciekawe, interakcja z nauczycielem jest bardzo żywa, a wiedza, którą uczniowie zdobywają na zajęciach wzbogaca nie tylko ich rozumienie języka angielskiego, ale i świata w ogóle.

W końcu będziesz chciał/chciała uczyć się dla samej nauki, w końcu tajniki języka angielskiego przestaną być niezrozumiałe i ułożą się w spójną i logiczną całość, która pozostanie na stałe w Twojej pamięci.

Szkoła językowa Globe Łódź zaprasza na stacjonarne kursy języka angielskiego w centrum Łodzi oraz na kursy angielskiego online.

Szkoła angielskiego Globe Łódź - dane kontaktowe


miejsce odbywania się kursów:

ul. Wólczańska 81, 93-005 Łódź.


e-mail:

lodz@g.edu.pl


telefon:

42 6160623

Odkryj kurs języka angielskiego z prawdziwego zdarzenia.

POZIOMY ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W NASZEJ SZKOLE JĘZYKÓW OBCYCH

Szkoła językowa Globe Łódź oferuje kursy języka angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania.

Kursy odbywają się zarówno w naszej szkole w centrum Łodzi jak i za pośrednictwem Internetu.

Beginner (A1)

Elementary (A1/A2)

Pre-intermediate (A2/B1)

Intermediate (B1)

Upper-intermediate (B1/B2)

First Certificate (B2)

Pre-CAE (B2/C1)

CAE (C1)

Pre-CPE (C1/C2)

CPE (C2)

A1 (początkujący - beginner)

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego. Potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada. Potrafi prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

A2 (podstawowy - elementary)

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

B1 (średniozaawansowany - intermediate)

Osoba posługująca się językiem angielskim na poziomie B1 rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane lub które ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

B2 (Średniozaawansowany - upper-intermediate)

Osoba posługująca się językiem angielskim na poziomie B2 rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka angielskiego, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

C1 (Zaawansowany - Advanced)

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu.

C2 (Biegły - Proficient)

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny, odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.