Kurs angielskiego rozbudzający ciekawość świata

g.edu.pl

Nauka angielskiego na bieżąco z osiągnięciami nauki

g.edu.pl

Szkoła angielskiego przybliżająca kulturę i sztukę

g.edu.pl

Kurs angielskiego ukazujący piękno i różnorodność przyrody

g.edu.pl

Kursy języka angielskiego z National Geographic Learning

g.edu.pl

Kurs angielskiego rozbudzający ciekawość świata

g.edu.pl

Nadrzędnym naszym celem jest efektywne porozumiewanie się w języku angielskim. Wykorzystujemy na naszych zajęciach metodę komunikatywną, która skupia się przede wszystkim na słuchaniu i mówieniu. Korygujemy błędy w sposób przyjazny dla ucznia, dlatego słuchacze nasi czują się bezpieczni i szybko przełamują barierę w mówieniu. Budujemy ich pewność siebie tłumacząc, że nie ma nic złego w robieniu z początku błędów leksykalnych i gramatycznych, jest to naturalny proces uczenia się, przez który przechodzi każdy z nas. Małe dzieci uczą się podstaw swojego języka ojczystego eksperymentując i bawiąc się nim, słuchając go i powtarzając poszczególne słowa, zwroty i wyrażenia, kolejny etap to pisanie i czytanie. Podobny proces przechodzą z językiem angielskim nasi kursanci, a wykorzystywanie powtórzeń materiału pozwala na utrwalenie i rozbudowanie słownictwa i wyrażeń. Natomiast ciekawe ćwiczenia ustne i gry pozwalają na szybkie przyswajanie zasad gramatyki.